Konsolidirani izkaz poslovnega izida

v EUR

2013

2012

ČISTI PRIHODKI OD ZAVAROVALNIH PREMIJ

837.642.667

884.367.872

     - obračunane kosmate zavarovalne premije

900.892.580

936.263.023

     - obračunana premija, oddana v pozavarovanje in sozavarovanje

-70.920.674

-74.983.245

     - sprememba prenosnih premij

7.670.761

23.088.094

PRIHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV

184.692.544

173.651.547

         PRIHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV V POVEZANIH DRUŽBAH

63.423

5.754.725

         - dobiček iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb,

obračunan z uporabo kapitalske metode

39.532

1.720.451

         - obresti

0

0

         - spremembe poštene vrednosti

0

0

         - dobički od prodaje

23.891

0

         - drugi finančni prihodki

0

4.034.274

         PRIHODKI OD DRUGIH FINANČNIH SREDSTEV

136.153.098

138.074.118

         - obresti

76.142.863

82.502.711

         - dividende

2.856.987

3.120.364

         - spremembe poštene vrednosti

22.249.328

17.616.160

         - dobički od prodaje

28.643.036

29.270.460

         - drugi finančni prihodki

6.260.884

5.564.423

         ČISTI NEIZTRŽENI DOBIČKI NALOŽB ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV,KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

48.476.023

29.822.704

DRUGI ZAVAROVALNI PRIHODKI

7.910.551

20.702.957

     - prihodki od provizij

2.493.159

13.741.969

     - drugi prihodki od zavarovalnih poslov

5.417.392

6.960.988

DRUGI PRIHODKI

76.614.124

76.039.900

ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE

571.663.099

578.938.271

     - obračunani kosmati zneski škod

627.508.334

613.765.178

     - obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev

-35.840.696

-22.515.985

     - spremembe škodnih rezervacij

-27.985.203

-19.720.565

     - odhodki za izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj

7.980.664

7.409.643

SPREMEMBA DRUGIH ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ

2.651.409

-1.446.818

SPREMEMBA ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ ZAVAROVANCEV,

KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

17.906.261

52.882.779

ODHODKI ZA BONUSE IN POPUSTE

6.539.195

8.647.771

OBRATOVALNI STROŠKI

199.362.100

198.477.965

     - stroški pridobivanja zavarovanj

128.032.778

127.960.690

     - drugi obratovalni stroški

71.329.322

70.517.275

ODHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV IN OBVEZNOSTI

114.386.924

100.957.942

ODHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV IN OBVEZNOSTI V POVEZANIH DRUŽBAH

1.417.909

2.104.247

     - izguba iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb,

obračunana z uporabo kapitalske metode

986.250

2.104.247

     - obresti

0

0

     - spremembe poštene vrednosti

0

0

     - izgube pri prodaji finančnih sredstev

418.604

0

     - trajne oslabitve

1

0

     - drugi finančni odhodki

13.054

0

ODHODKI OD DRUGIH FINANČNIH SREDSTEV IN OBVEZNOSTI

79.179.913

98.177.882

     - obresti

3.394.926

3.576.326

     - spremembe poštene vrednosti

23.209.947

18.768.643

     - izgube pri prodaji finančnih sredstev

15.744.740

24.081.742

     - trajne oslabitve

28.144.000

43.652.275

     - drugi finančni odhodki

8.686.300

8.098.896

ČISTE NEIZTRŽENE IZGUBE ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV,

KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

33.789.102

675.813

DRUGI ZAVAROVALNI ODHODKI

23.683.481

42.829.908

DRUGI ODHODKI

87.026.356

83.803.046

POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO

83.641.061

89.671.412

Odhodek za davek

-13.790.058

-16.490.349

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

69.851.003

73.181.063

Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe

69.541.096

72.512.985

Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev

309.906

668.078

Spletna stran uporablja piškotke, saj vam želimo zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo. Več o njih si lahko preberete na tej povezavi. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?