KONSOLIDIRANi IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA[1]

Rezerve iz dobička

v EUR

2013

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

Varnostna rezerva

Rezerve za lastne delnice

Zakonske in statutarne rezerve

Rezerve za kreditna tveganja

Druge rezerve iz dobička

Presežek iz prevrednotenja

Zadržani čisti poslovni izid

Čisti poslovni izid

Lastne delnice

Prevedbene razlike kapitala

SKUPAJ KAPITAL LASTNIKOV OBVLADUJOČE DRUŽBE

Kapital neobvladujočih deležev

SKUPAJ

ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU

73.701.392

56.710.713

529.798

364.680

19.517.390

32.185.892

201.000.000

51.819.054

86.769.095

48.809.667

-364.680

-3.179.181

567.863.820

6.699.937

574.563.757

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

0

-1

0

0

0

0

0

-7.213.619

26.173

69.541.096

0

-654.056

61.699.593

318.063

62.017.656

Prenos na preneseni čisti poslovni izid

0

0

0

0

0

0

0

0

48.809.660

-48.809.660

0

0

0

0

0

Izplačilo (obračun) dividend

0

0

0

0

0

0

0

0

-45.404.032

0

0

0

-45.404.032

0

-45.404.032

Oblikovanje in poraba rezerv za kreditna tveganja in katastrofalne škode

0

0

0

0

0

127.591

0

0

0

-127.591

0

0

0

0

0

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička

0

0

4.568

0

113.225

0

23.200.000

0

-117.782

-23.200.000

0

0

11

-11

0

Sprememba konsolidiranja

0

118.328

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118.328

-804.335

-686.007

Drugo

0

37.155

0

88.200

0

0

0

0

0

0

-88.200

0

37.156

8.925

46.081

KONČNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU

73.701.392

56.866.195

534.366

452.880

19.630.611

32.313.485

224.200.000

44.605.435

90.083.114

46.213.505

-452.880

-3.833.230

584.314.877

6.222.580

590.537.457


Rezerve iz dobička

2012

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

Varnostna rezerva

Rezerve za lastne delnice

Zakonske in statutarne rezerve

Rezerve za kreditna tveganja

Druge rezerve iz dobička

Presežek iz prevrednotenja

Zadržani čisti poslovni izid

Čisti poslovni izid

Lastne delnice

Prevedbene razlike kapitala

SKUPAJ KAPITAL LASTNIKOV OBVLADUJOČE DRUŽBE

Kapital neobvladujočih deležev

SKUPAJ

ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU

73.701.392

53.204.076

529.798

364.680

19.430.985

34.866.038

176.000.000

2.786.975

61.135.220

46.175.732

-364.680

-2.565.265

465.264.951

24.204.905

489.469.857

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

0

0

0

0

0

0

0

49.073.336

0

72.512.985

0

-613.890

120.972.431

1.019.278

121.991.709

Izplačilo (obračun) dividend

0

0

0

0

0

0

0

0

-15.904.095

0

0

0

-15.904.095

6.511

-15.897.584

Oblikovanje drugih rezerv iz dobička

0

0

0

0

86.405

0

25.000.000

0

-86.405

-25.000.000

0

0

0

0

0

Oblikovanje in poraba rezerv za kreditna tveganja in katastrofalne škode

0

0

0

0

0

-2.680.146

0

0

0

1.296.682

0

0

-1.383.464

75.613

-1.307.851

Prenos čistega dobička oziroma izgube v zadržani čisti poslovni izid

0

0

0

0

0

0

0

0

46.175.732

-46.175.732

0

0

0

0

0

Transakcije z neobvladujočimi lastniki

0

3.506.637

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.506.637

-18.606.370

-15.099.733

Drugo

0

0

0

0

0

0

0

-41.257

-4.551.357

0

0

0

-4.592.614

0

-4.592.614

KONČNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU

73.701.392

56.710.713

529.798

364.680

19.517.390

32.185.892

201.000.000

51.819.054

86.769.095

48.809.667

-364.680

-3.179.181

567.863.820

6.699.937

574.563.757
[1] Dodatna pojasnila v zvezi s kapitalom so v poglavju 6.11.

Spletna stran uporablja piškotke, saj vam želimo zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo. Več o njih si lahko preberete na tej povezavi. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?