KONSOLIDIRANi IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

v EUR

2013

2012

ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI

69.851.003

73.181.063

DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI

-7.833.344

48.810.646

Aktuarski čisti dobički/izgube za pokojninske programe

-24.175

0

Čisti dobički/izgube iz ponovne izmere finančnega sredstva, razpoložljivega za prodajo

-11.408.076

85.240.369

     - Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja

-10.021.604

56.130.261

     - Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid

-1.386.472

29.110.108

Čisti dobički/izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi za prodajo

0

0

Pripadajoči čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja in zadržanem dobičku/izgubi v zvezi z naložbami v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunan z uporabo kapitalske metode

333.003

246.560

Obveznosti iz zavarovalnih pogodb z diskrecijsko pravico

2.853.742

-23.745.609

Prevedbeni popravek kapitala

-663.640

-638.532

Davek od drugega vseobsegajočega donosa

1.075.802

-12.292.142

VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI

62.017.659

121.991.709

Delež obvladujočih lastnikov

61.699.594

120.972.431

Delež neobvladujočih deležev

318.065

1.019.278
Spletna stran uporablja piškotke, saj vam želimo zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo. Več o njih si lahko preberete na tej povezavi. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?