Pomembnejši dogodki po zaključku obračunskega obdobja

Po datumu izkaza finančnega položaja ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi vplivali na izdelane računovodske izkaze za leto 2013.

Za poslovanje v letu 2013 so bili po datumu poročanja pomembni naslednji dogodki:

  • Zavarovalnica Triglav, d.d., je 28. januarja 2014 vložila novo tožbo zoper družbo Skupna pokojninska družba, d.d., Ljubljana, zaradi plačila dividende v višini 360.844,00 evrov, ki bi morala biti izplačana v letu 2013. Skupna pokojninska družba, d.d., utemeljuje neplačilo navedene dividende z domnevno obstoječo terjatvijo v višini 817.738,96 evrov na dan 31. decembra 2013 iz naslova sklenjene pogodbe o izplačevanju dodatnih pokojnin po pokojninskem načrtu iz leta 2000. Domnevna terjatev po mnenju Zavarovalnice Triglav, d.d., ne obstoji.
  • Zavarovalnica Triglav, d.d., je dne 27. 1. 2014, prejela zahtevo Agencije za zavarovalni nadzor za pregled poslovanja. Namen pregleda je preveritev ali zavarovalnica pri svojem poslovanju spoštuje določbe Zakona o zavarovalništvu in drugih zakonov in podzakonskih predpisov, ki urejajo njeno poslovanje. Pregled se je začel 3. februarja 2014.
  • Uprava Zavarovalnice je februarja 2014 sprejela sklepe in začela postopke dokapitalizacije družb Triglav Pojišt'ovna, a.s., Brno in Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd.
  • Zavarovalnica Triglav presoja svojo nadaljnjo prisotnost na češkem trgu, kjer deluje odvisna družba Triglav Pojišt'ovna, a.s., Brno. Presoja prisotnosti na navedenem trgu poteka v skladu s sprejeto strategijo in v okviru aktivnosti za povečevanje vrednosti Skupine ter učinkovito upravljanje družb v Skupini Triglav.
Spletna stran uporablja piškotke, saj vam želimo zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo. Več o njih si lahko preberete na tej povezavi. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?