Drugi ekonomski, družbeni in okoljski vplivi poslovanja Skupine Triglav

Indeks

Leto 2013

Leto 2012

2013/2012

1. Drugi ekonomski vplivi [1] (v milijonih EUR)

Ustvarjena ekonomska vrednost*

1.106,9

1.154,8

96

Distribuirana ekonomska vrednost

1.061,4

1.081,0

98

- Čisti odhodki za škode in drugi zavarovalni odhodki

592,2

651,2

91

- Odhodki od finančnih sredstev

111,0

96,9

114

- Drugi odhodki

14,9

14,6

102

- Operativni stroški poslovanja**

129,5

131,2

99

- Izplačila dividend

45,5

15,9

286

- Odhodek za davek (davek od dobička)

13,8

16,5

84

- Naložbe v družbeno skupnost (preventiva, donacije, sponzorstva)

6,7

7,1

95

- Plačila, nadomestila in bonitete zaposlenim

147,8

147,6

100

Zadržana ekonomska vrednost

45,5

73,7

62

2. Družbeni vplivi (Zavarovalnica Triglav, d.d.)

Povprečno število ur izobraževanja na zaposlenega

27

31

87

Število zavarovanj (produktov, storitev), ki jih je mogoče skleniti prek spleta

12

9

133

Število zavarovalnih produktov, s katerimi spodbujamo preventivno ravnanje***

67

66

102

Varovanje osebnih podatkov (število izrečenih denarnih kazni – cilj je nič kazni )

0

0

100

Prakse poštenega ravnanja (delež raziskanih primerov prevar v %)

89

91

98

3. Okoljski vplivi****

Poraba električne energije v MWh (Zavarovalnica Triglav, d.d.)

5.621,1

6.443,9

87

Ogljični odtis

- Zavarovalnica Triglav, d.d. (v tonah ekvivalenta CO2 )

5.419

-

- Zavarovalnica Triglav, d.d. (v tonah ekvivalenta CO2 na zaposlenega)

2,3

-

Ločeno zbiranje odpadkov (delež vključenih zaposlenih v Zavarovalnici Triglav, d.d., v %)

74

34

218

* Ustvarjena ekonomska vrednost = čisti prihodki od zavarovalnih premij in drugi zavarovani prihodki + prihodki od finančnih sredstev + drugi prihodki.
** Operativni stroški poslovanja vključujejo plačila dobaviteljem, stroške pridobivanja zavarovanj idr.
*** V podatkih za leto 2012, ki so bili objavljeni v Letnem poročilu Skupine Triglav za leto 2012, so bila upoštevana le premoženjska zavarovanja.
**** Okoljske vplive zaenkrat sistematično merimo v okviru Zavarovalnice Triglav, cilj pa je prenos usmeritev družbene odgovornosti na odvisne družbe. Ogljični odtis smo v letu 2013 začeli meriti v okviru celotne Zavarovalnice Triglav, d.d.

Kontakt za vprašanja o vsebini pričujočega poročila: [2]

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Tomaž Žust, Direktor službe za strateško načrtovanje in kontroling
Telefon: ++386 (1) 47 47 449
Faks: ++386 (1) 23 16 456
Elektronski naslov: tomaz.zust@triglav.si[1] GRI G4-EC1

[2] GRI G4-31, G4-3, G4-5

Spletna stran uporablja piškotke, saj vam želimo zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo. Več o njih si lahko preberete na tej povezavi. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?