Ključni podatki o poslovanju Skupine Triglav[1]

v milijonih EUR

Leto 2013

Leto 2012

Leto 2011

Indeks

2013/2012

2012/2011

Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija

900,9

936,3

989,4

96

95

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

837,6

884,4

916,3

95

97

Obračunani kosmati zneski škod*

627,5

613,8

593,9

102

103

Čisti odhodki za škode

571,7

578,9

576,1

99

100

Kosmati obratovalni stroški

302,4

299,5

286,4

101

105

Poslovni izid pred obdavčitvijo

83,6

89,7

58,0

93

155

Čisti poslovni izid

69,9

73,2

47,5

95

154

Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe

69,5

72,5

47,1

96

154

Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta

2.261,4

2.305,3

2.234,1

98

103

Kapital na zadnji dan leta

590,5

574,6

489,5

103

117

Kapital lastnikov obvladujoče družbe na zadnji dan leta

584,3

567,9

465,3

103

122

Čista dobičkonosnost kapitala

11,99 %

13,76 %

9,61 %

87

143

Čista dobičkonosnost kapitala lastnikov obvladujoče družbe

12,07 %

14,04 %

10,06 %

86

140

Število zaposlenih na zadnji dan leta

5.351

5.379

5.064

99

106

* Obračunani kosmati zneski škod vključujejo cenilne obratovalne stroške in so zmanjšani za prihodke od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev.

Ključni podatki o poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d.[2]

v milijonih EUR

Leto 2013

Leto 2012

Leto 2011

Indeks

2013/2012

2012/2011

Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija

605,8

647,6

696,7

94

93

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

548,6

596,8

628,1

92

95

Obračunani kosmati zneski škod*

419,4

416,7

415,2

101

100

Čisti odhodki za škode

370,7

376,6

383,0

98

98

Kosmati obratovalni stroški

161,3

160,9

163,8

100

98

Poslovni izid pred obdavčitvijo

59,6

65,6

54,4

91

121

Čisti poslovni izid

48,3

50,4

43,8

96

115

Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta

1.959,3

1.990,2

1.940,8

98

103

Kapital na zadnji dan leta

499,8

507,7

437,7

98

116

Čista dobičkonosnost kapitala

9,59 %

10,66 %

9,52 %

90

112

Število zaposlenih na zadnji dan leta

2.373

2.405

2.400

99

100

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)

21,98

22,33

19,25

98

116

Čisti dobiček/izguba na delnico (v EUR)

2,12

2,22

1,93

96

115

* Obračunani kosmati zneski škod vključujejo cenilne obratovalne stroške in so zmanjšani za prihodke od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev.


[1] GRI G4-9

[2] GRI G4-9

Spletna stran uporablja piškotke, saj vam želimo zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo. Več o njih si lahko preberete na tej povezavi. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?