Poslanstvo

Ustvarjamo varnejšo prihodnost.

Vrednote

Družbe v Skupini Triglav povezujejo vrednote, ki jih vsakodnevno uresničujemo v medsebojnih odnosih in odnosih z okoljem. Enostavnost je nova vrednota, ki smo jo dodali strokovnosti, varnosti in družbeni odgovornosti.

Strokovnost. Poslovne cilje dosegamo s strokovnostjo zavarovalno-finančnih storitev, ki temeljijo na visoki strokovni usposobljenosti zaposlenih. Smo nosilci strokovnega razvoja zavarovalno-finančnih storitev v okolju.

Varnost. Z učinkovitim obvladovanjem tveganj zagotavljamo varnost poslovanja. Naši proizvodi in storitve so kakovostni in povečujejo finančno varnost naših strank.

Enostavnost. Vse, kar delamo, mora biti koristno in prinašati vrednost. Skupaj in hitro odpravljamo nepotrebno zapletenost in birokratiziranost. Pri poenostavljanju proizvodov in procesov ohranjamo visoko strokovno raven.

Družbena odgovornost. Trajnostni razvoj Skupine Triglav (usklajevanje ljudi, okoljske zavesti in donosnosti) izvira iz naše družbene odgovornosti, s katero uresničujemo svojo ekonomsko, zakonsko, etično in filantropsko odgovornost.

Vizija

Poslujemo dobičkonosno in varno. Skupina Triglav je po obračunani premiji največja zavarovalnica v regiji jugovzhodne Evrope. Kombinirani količnik znaša 95 odstotkov. Dobičkonosnost kapitala (ROE) bo v celotnem obdobju do leta 2017 presegala 10 odstotkov.

Vir dolgoročne dobičkonosne rasti Skupine Triglav so visokokonkurenčne in kakovostne storitve, učinkovito obvladovanje tveganj ter finančna stabilnost, s katero bomo ohranjali samostojno bonitetno oceno »A« priznane bonitetne agencije. Članice Skupine dosegajo višjo stopnjo ugleda kot njihovi tekmeci. Prepoznavne so po celovitih zavarovalno-finančnih storitvah, ki jih ponujamo prek sodobnih prodajnih poti. Stranke zaznavajo naše proizvode kot enostavne in zaželene.

Na vseh naših tujih trgih dosegamo najmanj 10-odstotni tržni delež. Smo med tremi največjimi zavarovalnicami (po premiji) na vseh ključnih trgih. Z urejenim in učinkovitim sistemom vodenja Skupine sledimo načelom sodobne organiziranosti vseh področij poslovanja. Naši procesi so vitki in enostavni. Vir našega trajnostnega razvoja so zavzeti in visokostrokovni zaposleni.

Spletna stran uporablja piškotke, saj vam želimo zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo. Več o njih si lahko preberete na tej povezavi. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?