Temeljni cilji in značilnosti Strategije Skupine Triglav v obdobju 2013–2017

Osrednji strateški cilji: Do leta 2017 smo si zastavili zelo zahtevne cilje. Načrtujemo, da bo dobičkonosnost kapitala v celotnem obdobju presegala 10 odstotkov, stabilen kombinirani količnik pa bo znašal okoli 95 odstotkov.

Širitev Skupine Triglav: Na ciljnih trgih v regiji jugovzhodne Evrope načrtujemo nadaljnjo rast in razvoj Skupine Triglav ter doseganje najmanj 10-odstotnega tržnega deleža. V Sloveniji bomo osredotočeni na donosnost in ohranitev največjega tržnega deleža. Za poglobitev položaja in nadaljevanje razvoja na slovenskem trgu bomo posebno skrb namenili področju zdravstvenih in pokojninskih zavarovanj.

Dividendna politika: Dividendna politika Zavarovalnice Triglav, d.d., ostaja nespremenjena in izhaja iz ciljne kapitalske ustreznosti ter načrtov za nadaljnjo rast in razvoj Skupine na ciljnih trgih. Skladno z njo bo Skupina Triglav vedno razpolagala z zadostnim obsegom razpoložljivega kapitala, ki ji bo omogočal samostojno bonitetno oceno »A«.

Strateške usmeritve

 • Donosnost poslovanja in povečevanje vrednosti Skupine Triglav.
 • Osredotočenost na stranko.
 • Enostavnost in stroškovna učinkovitost poslovnih procesov ter ustrezna kadrovska struktura.
 • Doseganje ustrezne rasti in donosnosti na ključnih trgih in učinkovito upravljanje družb v Skupini Triglav.

Ne bomo se nepremišljeno izpostavljali poslovnim in finančnim tveganjem.

Strateški cilji

Za merjenje uresničevanja strateških ciljev smo razvili strateške uravnotežene kazalnike s projekcijami do leta 2017 in jih povezali s konkretnimi strateškimi aktivnostmi.

1. Raven zaposlenih, znanja in učenja

 • Usmerjenost v zadovoljstvo strank in zaposlenih.
 • Spodbujanje ustvarjalnosti.
 • Spodbujanje učenja in notranjega prenosa znanja.
 • Vzpostavitev medgeneracijskega sodelovanja.
 • Povečanje mobilnosti in internacionalizacije kadrov.
 • Uvedba sistema nasledstev ter razvoj in zadržanje ključnih perspektivnih kadrov.
 • Prenovljena organizacijska kultura v skladu z vrednotami Skupine.
 • Večanje deleža variabilnega dela nagrajevanja uspešnih posameznikov.

2. Raven procesov in organiziranosti

 • Vpeljano podatkovno skladišče s sistemom CRM.
 • Enostavnost poslovnih procesov in stroškovna učinkovitost.
 • Razvita prodaja prek lastne prodajne mreže v hčerinskih družbah.
 • Učinkovito ciljno vodenje na vseh ravneh Skupine.
 • Inovativen in hiter razvoj produktov ter alternativnih prodajnih poti.
 • Učinkovit sistem korporativnega upravljanja in ključnih internih kontrol za Skupino.
 • Skladnost poslovanja z zahtevami Solventnosti II.

3. Raven strank

 • Celovit pregled nad zavarovancem in nadgrajen, sodoben bonitetni sistem.
 • Razviti učinkoviti programi zvestobe strank.
 • Rast števila aktivnih zavarovancev.
 • Ponudba celovitih zavarovalno-finančnih storitev prek sodobnih prodajnih poti.
 • Skupina Triglav je po obračunani premiji največja zavarovalnica v regiji jugovzhodne Evrope in dosega vsaj 10-odstotni delež na vsakem zavarovalnem trgu.

4. Finančna raven

 • Donosnost.
 • Optimizirana bilančna struktura glede na zahteve Solventnosti II in bonitetne ocene »A« po metodologiji S&P.
 • Pozitiven zavarovalno-tehnični rezultat za Skupino.
 • Učinkovit sistem upravljanja terjatev.
Spletna stran uporablja piškotke, saj vam želimo zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo. Več o njih si lahko preberete na tej povezavi. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?